Wat ik voor Kerst zou willen

Via Sam Glikman’s scoop.it zag ik de internet wishlist, een site waar de Engelstaligen onder ons wensen kunnen publiceren, waar ze graag een app voor zouden zien, of een website.

Wat ik geweldig zou vinden, is als er iemand in het Nederlandstalige tekstgebied zou zijn, die zo’n site zou kunnen maken voor ons onderwijs.
Tijdens een discussie op Twitter kwamen we te spreken over een gewenste site om lesideeën en lesopzetten voor onderwijs met tablets of andere mobiele apparaten te verzamelen, om het collega’s met een overvolle agenda stomweg makkelijker te maken, of om mensen met meer tijd te inspireren om een les of lessenserie te ontwerpen, geïnspireerd op zo’n lesidee.

Nu is Crowdsourcing de nieuwe aanpak, die blijkens het in no-time tot stand komen van het boek twee punt nul erg succesvol kan zijn.

Vandaar ook mijn oproep: wie is technisch in staat zo’n site te maken die wensen van collega’s inventariseert? Wie kan (de suggestie tijdens de twitterdiscussie was de dossiers van leraar24) de lesideeën en lesopzetten publiceren?

Ik ben heel benieuwd. Ik ben tegelijkertijd steeds meer overtuigd van de uitspraak dat delen vermenigvuldigen is.

Fijne, inspirerende vakantie, allen.

Advertenties

Twee vliegen in 1 klap

Sommige apps zijn echt geweldig! Vandaag hadden we het in “mijn” groepje over twee verzoeken: collega natuurkunde  wilde graag bij een practicum de aantekeningen laten maken in een notatieprogramma en die notities laten opslaan in Dropbox, om ze in de klas te kunnen bespreken. Collega Frans wilde spreekvaardigheid laten oefenen met behulp van een opname met de iPad, waarbij ze prestaties van leerlingen wilde laten verbeteren door feedback door hun klasgenoten. Dus wilde ze die ook laten opslaan in zoiets als Dropbox.

Maar ja, welke app slaat op in dropbox? Voor de aantekeningen had ik kennis gemaakt met Notability.

(Aan)tekenen, afbeeldingen, opnamesEn verdraaid: die kan ook geluid opnemen! Twee vliegen in 1 klap dus.

Ik beloofde een stappenplan.

Daar gaan we dan:

 • Zorg ervoor dat de leerlingen de app Notability hebben gedownload;
 • Zorg ervoor dat zij kunnen inloggen in een dropboxmap, die jij hebt gemaakt. Dat moet je wel in Safari doen, de dropbox app laat je nog geen mappen maken ( althans, ik heb het nog niet gevonden);
 • Laat de leerlingen in Notability een vak aanmaken. Dat doen ze door op de plus te klikken en een subject te maken.
 • In  de les klikt de leerling op het toepasselijke  “subject” en daarna in het venster ernaast op  “create new note”
 • De “note”verschijnt, voorzien van de titel “Note [Datum]”. Je kunt ( en moet, als je de leerlingen hun aantekening naar dropbox laat laden) de titel veranderen.
 • Aan de rechterzijde van de werkbalk vind je een icoontje waarmee je enkele achtergronden kunt instellen. Bij natuurkunde is wellicht een hokjes-indeling handig.
 • De leerling kan nu zowel met de vinger schrijven als met een keyboard intikken. Overigens kan hij of zij ook afbeeldingen toevoegen. ( icoon links onder): dat zou voor Frans handig kunnen zijn om de scènes van een spreekvaardigheidsoefening weer te geven.
  • Bij Frans zou zo het script voor de spreekopdracht kunnen worden voorbereid door een duo leerlingen.
  • Bij Natuurkunde zouden leerlingen zo de verschillende stappen in hun practicum kunnen verslaan.
 • Zodra gekozen wordt voor de schrijfstift, kan een deel van het werkveld vergroot worden, zodat handschrift klein kan worden gehouden in verhouding tot de getikte tekst. Rechts onderin staat daarvoor het icoon.
 • De Franse leerlingen moeten nu nog hun gesprekje opnemen. Ze doen dat door bovenin op het microfoontje te drukken. Ze kunnen de opname terugluisteren door op de speelknop te klikken, verwijderen door op het kruisje te klikken.
 • Zodra de opdracht is uitgevoerd kan het bestand worden ingeleverd door op de knop met de uitgaande pijl te klikken. inleveren kan op een aantal manieren: via mail, naar dropbox, via iTunes,iDisk ( dat ongetwijfeld zal worden vervangen door iCloud), WebDav ( naar je eigen server…) en ten slotte via Print, maar dan moet er wel een printer zijn. We bespreken hier alleen de dropbox-manier.
  • Kies Dropbox
  • Als je andere leerlingen nog commentaar wilt laten geven op het werk van hun klasgenoten, kies dan voor Note of RTF. Als je niet per se hoeft te becommentariëren is PDF een goede keus.
  • Als de medeleerlingen ( of de docent) ook naar de opname moeten luisteren om daar feedback op te geven, kies dan voor PDF of RTF + recordings. Zodra je op de keuze klikt wordt de file naar dropbox verzonden.
  • Notability maakt in de Dropbox van degene die ingelogd is zelf een map aan waarin hij de geüploade bestanden plaatst. De leerling moet zelf dit bestand in de juiste dropboxmap zetten. Dat gebeurt via Safari:
   • Log middels Safari in je dropbox in.
   • Ga naar de map waarin Notability jouw bestand heeft opgeslagen; dat kunnen er na enige tijd drie zijn:
    • een map met notability bestanden
    • een map met alleen PDF bestanden of ook zip-bestanden met daarin een PDF en geluidsbestand ingepakt.
    • Een map met alleen RTF bestanden  of ook zip-bestanden met daarin een RTF en geluidsbestand ingepakt
  • Selecteer het bestand, door in het selectievakje te klikken,
  • Tik nu helemaal rechts op de lichtblauwe selectiebalk. Er verschijnt een keuzemenu.
  • Klik daarin op MOVE en vervolgens in het nieuwe venster op het plusje van de map waar je het bestand heen wilt verplaatsen. Soms moet je nog een keer een plusje aanklikken om in de juiste map te komen
  • Rechts onderin staat de knop MOVE FILE. Klik daarop en de file wordt in de door jou gekozen map geplaatst.

Dit lijkt een kansrijke manier om leerlingen werk met elkaar te laten delen. Het kan vast nog makkelijker. Laat maar horen.

 

hulp nabij en op afstand … of zoiets

Afgelopen week heeft collega Ten Hoor de stoute schoenen aangetrokken en heeft voor zijn 2G leerlingen een lesopzet bedacht met ShowMe. In zijn Blog schrijft hij erover.

Mijn kant was vooral ondersteunend: in de voorbereiding hebben we samen zitten kijken naar de vragen die  de leerlingen zouden kunnen gebruiken om in tweetallen uit te leggen aan hun klasgenoten, een dropbox-folder aan te maken waar het blad met die opdrachten in moest komen te staan, te onderzoeken of een ShowMe inderdaad gemaild kon worden en hoe dat dan moest.

Toen het eenmaal zover was, had ik een vrije dag, maar wel aangeboden telefonische hulp te bieden. Dat bleek ook nodig: de leerlingen zagen de file in dropbox niet ( die er ook niet bleek te staan, zodat collega Ten Hoor de klas uit moest om op zijn PC de file weer op zijn plek te zetten. Mijn rol was er vooral een van het aanhoren van zijn gebrom over weer een wachtwoord invullen. Na een goed half uur kon collega Ten Hoor de klas weer in en uiteindelijk hebben de leerlingen inderdaad hun uitleg naar hem gemaild.

Ik moest ineens denken aan het prachtige “Hole in the wall” project, waarin Dr Mitra een “grandma-cloud” introduceert: vrouwen die de tijd hebben om een keer per week een uur online te zijn met kinderen in derde wereldlanden, die elkaar dingen uitleggen. Op de vraag wat zij dan moesten doen, zei Mitra tegen de vrijwilligsters: “Just do like grandmothers do: admire them! Say things like: “Wow, how did you do that? or: “I don’t quite understand, could you explain?”

Zou het geholpen hebben als ik alleen Hup! Hup! geroepen had tegen collega Ten Hoor? Ik verwacht het niet, maar in feite heb ik op een iets andere manier wel “grandmother” gespeeld: uiteindelijk heeft hij zelf op alle knoppen geklikt en de juiste dingen ingevoerd.

Lesje in nederigheid.