Ideale lessen met iPads gezocht…

Grappig te zien hoe ongeveer iedereen tegelijk op vergelijkbare ideeën komt en tegelijkertijd hoe de tijd – en de technologie – rijp is voor deze ontwikkeling.

iPads – en andere tablets – hebben het in zich het onderwijs drastisch om te ploegen. Iedereen zoekt naar manieren waarop dat kan en iedereen vraagt aan iedereen: hoe doe jij dat nou?

In de afgelopen (vakantie = lesvrije periode) week kwamen zo maar twee voorbeelden voorbij, waarop het goed is te letten, en waar mogelijk bij aan te sluiten:

Whats Your Ideal iPad Lesson? – iPads in Education.

is een initiatief van Sam Gliksman @samgliksman.

Kernzin: “Share your success story and learn from form the experiences of others”

http://www.move.nu/category/advies/flapped-classroom/

is een initiatief van Marieke van Osch @mariekemove

Kernzin: Heb je een goed lesidee gekoppeld aan een app? Deel het met me en zorg daarmee dat je één van de eersten bent die kennisneemt van dit innovatieve project!

Zoals het er nu uitziet zal ik volgend jaar helaas niet lesgeven aan kinderen die voorzien zijn van iPads, maar wel aan collega’s die ermee aan het werk zijn.

Ik heb dan ook zelf in mei een site geregistreerd die apptiviteiten heet, maar nog geen inhoud heeft. Moet het vervolg worden van deze Blog, die noodzakelijkerwijs ( bezuinigingen stichting BOOR) ofwel stopt, ofwel door iemand van het Erasmiaans wordt overgenomen.

Ook díe site ( nog wel even vullen) gaat uit van hetzelfde idee: laten we gezamenlijk zoeken naar de kansen die de iPad biedt om onderwijs kwaliteitvol te houden en tegelijkertijd meer toe te snijden op individuele kansen van onze leerlingen.

Ik ga ervan uit dat wij in Nederland zowel gaan samenwerken met Sam als met Marieke c.s.

Delen is vermenigvuldigen, tenslotte

 

Advertenties

7 ideeën voor docenten die iPads willen inzetten

Nu ik met een vriend aan het zeilen ben in Bretagne, heb ik alle tijd – het regent nogal en als de zon schijnt moet ik daar niet al te lang in blijven bakken, merkte ik vandaag – om het afgelopen jaar de revue te laten passeren.
Het iPad traject op het Erasmiaans was voor mij een enorm verrijkende tijd: toen ik op school kwam kende ik het apparaat van naam, versie 2 was net uit. Nu ik weg ga is versie drie uit en geef ik cursussen aan docenten die (overwegen te) starten met lesgeven met behulp van deze tablets.

Op het Erasmiaans zelf is in de groep docenten niet zo heel veel veranderd, als ik de enkele leerlingen die ik afgelopen weken sprak, mag geloven. De meesten geven gewoon les uit het boek, een enkeling durft verder te gaan en laat leerlingen via Google docs zaken inleveren, test vorderingen in het leren van de leerlingen met behulp van eClicker of Socrative. Ik kan me vergissen, maar 1:1 leren ben ik nog niet tegengekomen.

Wat kunnen scholen die gaan beginnen met de invoering van tablets leren uit ‘ons’ traject? Op http://elearninglaura.net/ vond ik via scoop.it zes ideeën voor leraren die iPads willen gaan inzetten, wat uiteindelijk overigens zeven ideeën bleken te zijn. Ik heb Laura toestemming gevraagd – en die toestemming dezelfde dag nog gekregen – haar artikel mogen te vertalen om daar ons traject mee onder de loep te nemen.

1. Begin met het leren
Nieuwe technologieën de klas in dragen kan verandering oproepen, maar het zal een pedagogische aanpak niet vanzelf verbeteren. Wanneer oude routines en ingesleten gewoontes worden aangekaart zullen sommigen dit verfrissend vinden, anderen echter ontregelend. Niemand wil het kind met het badwater weggooien, dus als je als leraar opnieuw naar je planning, werkschema’s en leerdoelen kijkt, zal je je altijd moeten afvragen waarin het leren nu zit.
Ik vraag me oprecht af of we tijdens de leergang niet te gemakkelijk voorbij zijn gegaan aan dit aspect, of we toch niet nog meer hadden moeten”ondertitelen”: waarom is dit een leerzame activiteit en waarom is de iPad daar een geschikt instrument voor…

2. Zorg voor ondersteuning
Waar sommige collega’s vrij gemakkelijk de stap zetten van analoog naar digitaal en vrij snel hun weg vinden in hoe je leren laat ontstaan, hebben anderen steun nodig om hier stappen in te zetten.
Voorbeeldactiviteiten ontwikkelen om te demonstreren en te modelleren hoe je digitaal leren kan inbouwen in bekende lesstructuur zal de collega’s helpen die minder zeker zijn om de stap te wagen. Dit laatste is een zeer reële bedreiging van de verandering: angst om het fout te doen. Ook in de cursussen die ik afgelopen maand in het land gegeven heb hoorde ik die echo. Leraren zijn zo gewend alles beter te weten en te kunnen dan hun leerlingen, dat het zeer beangstigend kan zijn iets te starten waar ze niet geheel zeker in zijn en waarvan ze vermoeden dat hun leerlingen er wel beter in zullen zijn dan zij.
Een mogelijkheid om wat zekerder te worden, is door als trainers of als collega’s of zelfs als leerlingen stappenplannen op te zetten. Een site als snapguide, met bijbehorende app, kan hier helpend zijn. Ook een video-opname kan bij voorbeeld ondersteuning bieden.
We hebben geprobeerd coaching aan te bieden. Dit is echter slechts in sporadische gevallen opgepakt. Hadden we hier nu dwingender moeten zijn?

3. Zorg voor presentaties van leerlingenwerk
Adverteren met excellent leerlingenwerk dient een aantal doelen en het is oh-zo-makkelijk het onderaan je takenlijst te zetten. Leerlingen zien prachtige voorbeelden van hun klasgenoten en kunnen daar hun eigen werk mee verbeteren of zich erdoor laten inspireren. Collega docenten krijgen zo een beeld van het soort producten dat hun eigen klassen kunnen maken. De leerlingen wiens werk wordt getoond en daar complimenten over krijgen zullen zich prettig voelen over wat ze kunnen maken, zeker degenen van wie het werk nooit werd getoond vanwege hun vreselijke handschrift.
Wij hebben dat inzetten van leerlingen slechts ten dele gedaan en dat is eigenlijk jammer! Wat we merkten bij de mini-conferentie waren de glimmende gezichten van de leerlingen aan wie gevraagd was mede te presenteren. Ze toonden hun competentie in het gebruik van de tablet en de wijze waarop ze goed konden verwoorden waarom de ene app wel en de andere niet werkte in de klas of thuis.

4. Zorg ervoor dat er gespeeld kan worden.

Nieuwsgierigheid bij collega's aanwakkeren is niet altijd even eenvoudig. Sommigen hebben langer nodig om overtuigd te raken, anderen zijn bang iets kapot te maken. Gelegenheid scheppen om te spelen met de tablet, zonder dat iets fout kan gaan, zorgt voor vertrouwen. Collega's zullen zo sneller bereid zijn na te denken over hun gedrag in het veranderende klassenmanagement. Bezig zijn met opdrachten en niet alsmaar aantekeningen maken, zal collega's op ideeën brengen terwijl ze met de opdrachten experimenteren. Een voorbeeld tijdens de cursus was het spelen met Lino. Collega's begonnen elkaar te filmen en wat plagerig elkaars 'sticky' te verstoppen. De sfeer was vooral: zeg, hoe heb jij dat nu gedaan. Er werd gelachen, grappen gemaakt… En geleerd.

5. Deel.
Discussies waarbij niet slechts 1 antwoord goed is, geen strijd om wie de beste is en geen andere agenda dan elkaar uit de problemen helpen: dit is essentieel. En moeilijk. Kan je ruimte en tijd vinden om elkaar fysiek of virtueel te ontmoeten om te praten over wat wel en wat niet werkt?

In onze cursus hebben we geprobeerd dit vorm te geven door het verplicht stellen van Blogs. Dit is door slechts een zeer beperkt aantal collega’s opgepakt. In mijn idee hebben we verzuimd te zoeken naar alternatieven voor dit zo belangrijke punt van het delen van problemen en het zoeken naar oplossingen met elkaar. Paste dit nu niet in de cultuur van de school? Wat zou dan wel geholpen hebben?

6. Zorg voor alternatieven, of zelfs maar deeloplossingen.
Collega’s willen niet horen dat iets niet werkt. Eén kleine beperking kan hun het zicht al benemen op alle goede zaken die er met het apparaat mogelijk zijn. Hoe moeilijk het ook is, zeker als je geen technisch expert bent, probeer altijd een alternatief te vinden als een Flash element van een website deze onbruikbaar maakt op een iPad, of als een bepaalde video niet ingeloten kan worden.

Wij hebben dit geprobeerd door bij voorbeeld de apps als Puffin en Worldatlas for iPad aan te bieden. Of dit geholpen heeft valt te betwijfelen, als je tenminste de leerlingen mag geloven…

7. Betrek leerlingen bij de invoering.

Een diginerds programma, een gezamenlijk digilunch: er zijn veel mogelijkheden om leerlingen en leraren te laten samenwerken om ieders ideeën en vaardigheden te verbeteren. Op de school van E-learning Laura maakte hun tweede klas club video gidsen over nieuwe apps en testte stappenplannen. Niemand vroeg hen hierom, ze kwamen gewoon. Dit enthousiasme zou wel eens bijzonder waardevol kunnen worden in de toekomst

Dit is een onderdeel waarvan we op de miniconferentie al sporen van hebben kunnen zien. Ik zou elke school die iets met iPads of andere tablets van plan is aanraden hier werk van te maken.

Onderwijs maak je tenslotte samen..

Fijne vakantie.

Dico Krommenhoek.

Gereedschap voor het geven van feedback: Easy Assessment

Een zeer gedreven docent LO in Autralië heeft een mooie app gebouwd, waarmee je op eenovudige wijze leerlingen kunt beoordelen op vaardigheden middels beoordelingsmatrices ( rubrics)

Het is even werk om de leerling namen in te kloppen, maar een beoordelingsrubric voor bij voorbeeld een presentatie, zoals ik deze vandaag in een les Duits zag op het Erasmiaans. Irene Konings vertelde me dat ze beoordeelde op inhoud, uitspraak, vlot en vrij spreken, gebruik werkwoordsvormen, zinsbouw en aantrekkelijkheid van presenteren.

Op de site Rubistar kan je (weliswaar in het Engels) de rubrics opstellen. Zodoende kan je je leerlingen laten meekijken naar de mate waarin hun klasgenoten voldoen aan de eisen die de opdracht aan hen stelt. “Peer assessment” blijkt een prima middel te zijn om leerprestaties te verhogen, als ze tenminste voorzien zijn van helder geformuleerde criteria.

De app Easy assessment geeft je niet al die stappen, maar geeft je wel de mogelijkheid op die verschillende criteria te oordelen.

en deze oordelen te voorzien van een aantekening of een foto.

Dit is het soort app waar en docent op zit te wachten volgens mij. Ik ben er in elk geval behoorlijk enthousiast over.

App Store – Easy Assessment.

Lesidee: Uitspraak oefenen met Voicereader

Een van de dingen waar je als talendocent enorm moet stoeien met je klassetijd is de uitspraak van de taal. De uitgevers voegen inmiddels allerlei slims toe aan hun methodes, maar ja, van cd’s tot online nazegoefeningen: als je er als docent niet achteraan zit blijven de CD’s in het hoedje en komen de online oefeningen nooit in de favorieten van je bloedjes van leerlingen.

Een van de dingen die je dan doet is leerlingen spelletjes laten doen waarbij ze dingen tegen elkaar moeten zeggen. En later, als ze een beetje zinnetjes kunnen maken, laat je ze kleine presentatietjes geven aan elkaar en aan de hele klas. Natuurlijk met behulp van rubrics waar een van de criteria de uitspraak van de doeltaal is. Maar ja, dan gebruiken ze weer zinnetjes die niet direct in zo’n online database zitten. Zucht.

Er bestaat ( gejuich alom) nu een prachtige indrukwekkend goed gemaakte app die Voicereader heet. Een sterk staaltje van wat zo’n stukje software vermag. Je stelt de gewenste taal in ( er zijn er 21, met diverse locale varianten ( Canadees Frans, waarom niet?) en de keuze uit een mannelijke of een vrouwelijke stem), je tikt of plakt jouw tekst in en laat de stem het verhaal voorlezen. Je kunt de fragmenten pauzeren en dus na zeggen.

Voicereader

Je kunt de snelheid van spreken aanpassen als het je allemaal een beetje te snel gaat. Dit is een app die erom vraagt te worden ingezet als serieus hulpmiddel bij taalonderwijs!

Met de Mac-app reflection, waar Helikon over schreef, heb ik een kort instructiefimpje gemaakt. Merk op hoe vloeiend de app spreekt in vergelijking met de presentator ;-(

Wachten met de invoering van de iPad in de klas of niet?

Vrijdag voor de vakantie was ik met Paul Scharff uitgenodigd op het Vossius gymnasium, waar men ook overweegt de iPad als leermiddel te gaan gebruiken.
Paul vertelde e.e.a. over de aanleiding om met het apparaat te gaan werken en ik heb over onze ervaringen verteld met de scholing en de opbrengst daarvan.
Grappig om te zien was dat de zaal verdeeld was in drie groepen, grosso modo: een grote groep die de verhalen aanhoorde, een groepje dat stuiterend van enthousiasme vooral benieuwd leek naar de succesverhalen en een groep waarin vooral de scepsis overheerste.
Een toehoorder vatte ons verhaal samen: “eigenlijk zeggen jullie: wacht nog maar een paar jaar, totdat dit uitontwikkeld is door de uitgeverijen.”
Feitelijk ben ik daar niet zo zeker van: het is wel de meest “gerieflijke” manier van werken. In feite wacht je gewoon op een betere methode. Mooiere plaatjes, betere oefeningen, zoals je dat al jaren deed. De methodemakers bepalen een manier van werken voor je en jij voert die uit. Toetsen liggen klaar, het is aangepast aan de kerndoelen of eindtermen. Makkelijk toch?
Dat wel, maar het wringt ook met mijn beeld van de professionele docent, die mede ontwikkelt, leermiddelen uitprobeert die naast de methode bruikbaar zijn. En dan is de iPad mede een middel om dingen uit te proberen die door heel veel anderen worden ontwikkeld, veel meer dan het verlichte despotisme van de methodes. Alleen, ja, wel duur en vrij snel “ouderwets”.
In “drive” van Daniel Pink beschrijft hij de drie elementen die mensen tot grotere prestaties brengen: autonomie, meesterschap en zingeving. (dank je wel, Michel van Ast, voor het noemen van dit boek in je presentatie).
De leraar van nu ziet zichzelf steeds meer als melkkoe in de intensieve menshouderij – zie de stakingen van de afgelopen tijd. Door zijn autonomie terug te eisen en te werken aan zijn meesterschap – door samen met anderen te onderzoeken wat efficiënte werkvormen zijn, met en zonder ICT middelen kan hij weer zin geven aan zijn leven als docent en zin krijgen in het werken met zijn leerlingen.
Hoe zien jullie dit: moeten we wachten tot iemand iets heeft uitontwikkeld, of zelf aan het werk met apparatuur die misschien niet helemaal aan onze verwachtingen voldoet, maar waarmee wel weer andere dingen kunnen dan waar we normaal gesproken mee werken?

Digitaal orde houden

Dat was een leuke training, afgelopen donderdag, op het Erasmiaans Gymnasium. Leuk want inzichtelijk hoe dingen soms gaan. Even een schets:

We zitten met twaalf hoog tot zeer hoog opgeleide mensen in een training, geleid door drie trainers en twee trainers in opleiding. Oefening 1. Parel en puzzels. gaat als gepland. Logisch. Geleid door Marieke en Marieke gaat op vakantie. Die moeten we dus tevreden houden.  Daarbij, Marieke is jong en leuk en dergelijke dingen meer.

Dan kom ik met een training qikpad. Collega’s lijken enthousiast met elkaar aan het schrijven over de vragen die ik ze stel: wat maakt in deze leergang dat je leert. Citaat groep 1:

Hey

Hallo [anoniem]
Moest ik bij jou op cursus?
Groep 2:
Door …
Wat was de eerste vraag?
Over welk … zijn we het meest enthousiast of zo. Hij haalt de hele tijd de vragen weg omdat hij met zijn matties zit te chatten.
( indirect feedback op mijn instructie… point taken)
Van de andere groepen heb ik helaas nog niet de link gekregen.
Daarna was Michel aan de beurt met zijn Lino-it oefening.
Zijn opdracht: Doe een online brainstorm over de eind-presentatie van leergang.
Naast tekstuele “geeltjes” begonnen collega’s foto’s te nemen, filmpjes te plaatsen…
Wat ten minste Michels opmerking rechtvaardigde van digitaal orde houden: als wij als volwassenen al als jonge honden allerlei mogelijkheden beginnen te verkennen van een app, hoe zal het dan gaan met wat een columnist in de Volkskrant benoemde bij zijn eigen kinderen: af en toe last van “Gilles de la Puberette”? Ik heb daar nare ervaringen mee, waarbij twee jongens slimmer waren dan ik en hun schermnaam wijzigden in die van een klasgenoot en onder diens naam allerlei nare uitspraken deden jegens weer andere klasgenoten, onder het toeziend oog van een onschuldige vervanger, want ik lag ziek thuis. Uiteindelijk wel opgelost en de daders bestraft en dergelijke, maar ik had dat liever voorkomen.
In de Erasmiaanse iPad-klas heeft collega Irene Konings de klas direct stilgelegd na een vergelijkbare situatie en de etiquette duidelijk gemaakt aan haar klas.
Kortom, graag advies als je al ervaring hebt met digitaal orde houden: wat raad je aan?

Samenwerken in een document – qikpad

Afbeelding

Samenwerken is een van de vaardigheden die je je leerlingen graag aanleert, of mee laat oefenen. Ebbens (1997) en Zuylen (1997) publiceerden erover, de werkvormen die het APS in de leergang Alle Leerlingen Bij De Les presenteert, bevatten activiteiten waarbij leerlingen op een of andere manier samen aan het werk zijn. Bij de vierde bijeenkomst van de iPad cursus op het Erasmiaans zullen we oefenen met qikpad. Met dank aan Herman van Schie beschrijf ik hier de aanpak:
Je kunt het beste deze opdracht in de klas te oefenen, om ervoor te zorgen dat je leerlingen uiteindelijk thuis met elkaar een document kunnen maken.

 1. Deel groepen in – bepaal zelf welke rol elk groepslid heeft of als de vaardigheid tot samenwerken al groter is, laat dat bepalen.
 2. Geef de groepen een samenwerkingsopdracht, met een tekstdocument als product.
 3. Een van de groepsleider krijgt de opdracht op qikpad een documentnaam in te vullen en op OK te drukken.
 4. N.B. Tijdens de training merkten we de dat de link geopend moet worden in een nieuw venster, om in het adresvenster(met http://…) een bruikbare qikpad-naam te kunnen zien en te kunnen kopiëren.

 5. Het adres dat dan gegenereerd wordt, moet hij of zij mailen aan zijn groepsgenoten en aan jou.
 6. Als zij dat adres aanklikken kunnen zij direct schrijven in het document.
 7. Vraag de leerlingen rechts bovenaan hun naam in te vullen.
 8. Vraag de leerlingen te overleggen middels de chatmogelijkheid, die rechts onderaan staat – verwacht niet dat het daarmee ook stil wordt 😉
 9. De tekst van elke deelnemer verschijnt met een andere kleur in het document (en als de kleur je niet bevalt, kan hij hem eenvoudig aanpassen)
 10. Met het kloksymbooltje kan je als deelnemer – of jij als docent – terug in de tijd om het proces te volgen. je kunt zo dus onder mee zien wat de inzet van elk groepslid is, daar tijdens het proces, of achteraf op reflecteren met de groep.
 11. Aan het eind van het proces kan het document worden gedeeld middels het blauwe plusjewaarbij gekozen kan worden tussen mail of een van bijgaande links.
 12. Volgens de maker kan ook een ‘read-only’ link worden gemaakt, voorzien van een QR-code, zodat Smart-phones direct naar die site kunnen navigeren. Helaas werkte die voorziening niet tijdens het maken van deze Blog-post

Bijgaande video bespreekt – in het Engels – bovenstaande punten:

Om bovenstaande WordPress te schrijven heb ik een qikpad pagina gemaakt waarin ik met mezelf heb samengewerkt, viel nog niet mee;-) Ik plaats die pagina hieronder, met de uitnodiging er ideeën aan toe te voegen. Je doet dat door in Qikpad op het volgende icoontje te klikken en die code te kopiëren.