Digitaal orde houden

Dat was een leuke training, afgelopen donderdag, op het Erasmiaans Gymnasium. Leuk want inzichtelijk hoe dingen soms gaan. Even een schets:

We zitten met twaalf hoog tot zeer hoog opgeleide mensen in een training, geleid door drie trainers en twee trainers in opleiding. Oefening 1. Parel en puzzels. gaat als gepland. Logisch. Geleid door Marieke en Marieke gaat op vakantie. Die moeten we dus tevreden houden.  Daarbij, Marieke is jong en leuk en dergelijke dingen meer.

Dan kom ik met een training qikpad. Collega’s lijken enthousiast met elkaar aan het schrijven over de vragen die ik ze stel: wat maakt in deze leergang dat je leert. Citaat groep 1:

Hey

Hallo [anoniem]
Moest ik bij jou op cursus?
Groep 2:
Door …
Wat was de eerste vraag?
Over welk … zijn we het meest enthousiast of zo. Hij haalt de hele tijd de vragen weg omdat hij met zijn matties zit te chatten.
( indirect feedback op mijn instructie… point taken)
Van de andere groepen heb ik helaas nog niet de link gekregen.
Daarna was Michel aan de beurt met zijn Lino-it oefening.
Zijn opdracht: Doe een online brainstorm over de eind-presentatie van leergang.
Naast tekstuele “geeltjes” begonnen collega’s foto’s te nemen, filmpjes te plaatsen…
Wat ten minste Michels opmerking rechtvaardigde van digitaal orde houden: als wij als volwassenen al als jonge honden allerlei mogelijkheden beginnen te verkennen van een app, hoe zal het dan gaan met wat een columnist in de Volkskrant benoemde bij zijn eigen kinderen: af en toe last van “Gilles de la Puberette”? Ik heb daar nare ervaringen mee, waarbij twee jongens slimmer waren dan ik en hun schermnaam wijzigden in die van een klasgenoot en onder diens naam allerlei nare uitspraken deden jegens weer andere klasgenoten, onder het toeziend oog van een onschuldige vervanger, want ik lag ziek thuis. Uiteindelijk wel opgelost en de daders bestraft en dergelijke, maar ik had dat liever voorkomen.
In de Erasmiaanse iPad-klas heeft collega Irene Konings de klas direct stilgelegd na een vergelijkbare situatie en de etiquette duidelijk gemaakt aan haar klas.
Kortom, graag advies als je al ervaring hebt met digitaal orde houden: wat raad je aan?
Advertenties

En dan is er actie

Zo’n cursusbijeenkomst voorbereiden is een van de onderdelen van de pret. Omdat Michel en Marieke om heel verschillende privéredenen niet veel tijd konden besteden aan de voorbereiding van de tweede iPad bijeenkomst had ik wat voorwerk gedaan. Dat kwam goed uit, want ik was zelf net weer begonnen aan een cursus. Fred Korthagen en Bob Koster hadden mij en zo’n dertig andere ervaren lerarenopleiders laten oefenen met VeSIt. Die afkorting staat voor Voorstructureren, Ervaringen gebruiken, Structureren, Inzoomen, en komen tot een theorie, een praktijktheorie, zo een met een kleine t. Daarnaast was het VELG model aan de orde gekomen, waarvan eerlijk gezegd de precieze betekenis van de letters me ontschoten is, maar wat er op neer komt dat je Voorleeft wat je wilt dat je cursisten gaan ondernemen – Teach as you Preach, zeg maar – en Legitimeert wat je doet – dit is tenslotte gebaseerd op onderzoek.
In de voorbespreking die ik via Skype met Michel had, bleek dat hij in nabespreking met APS collega’s ook had teruggekregen, dat hij meer moest “ondertitelen”.
We besloten dus de diverse onderdelen van de bijeenkomst te voorzien van heldere instructie, om de collega’s zo snel mogelijk aan het werk op de iPad te krijgen en dan onderweg en aan het eind van elke oefening te beschrijven wat we gedaan hadden,eigenlijk en beetje naast onszelf te gaan staan.
Zo terugkijkend geloof ik dat we daar aardig in geslaagd zijn. Het gevoel dat ik had toen ik Michel aan het werk zag, bij zijn introductie op de uiteindelijke oefening met de niveaus van Bloom, was er een van: zo is dat dus bedoeld. Hij kon op eenvoudige wijze zo ook de weerstand van een van de collega’s intomen, de ja-maartjes het hoofd bieden.
In een sketchbook app maakte hij snel een T-pack tekening en nodigde ons uit mee te denken over waar we het over wilde hebben, maar omschreef ook de constructie van onze oefeningen in de workshop. Kon vervolgens via onder meer Bloom en Marzano de keuze voor deze didactiek onderbouwen, namelijk het creëren van een gezamenlijke vocabulaire, zodat de vervolgopdrachten ook in een gezamenlijk kader konden worden gezet.
Ook Frank – als trainer in opleiding – kweet zich goed van zijn taak. Na een snelle maar heldere instructie zette hij ons aan het werk. De korte bespreking na afloop van het werk bracht voordelen van de werkwijze naar voren: door van te voren al iets uit te leggen en dit digitaal te delen, spaar je tijd in de les, die inzetbaar is voor de hogere denkvaardigheden.
Kortom een prettige middag en avond, waarin praten over onderwijs, en doelmatigheid van werkvormen in het hier en nu werd gedemonstreerd.
We zijn niet toe gekomen aan het demonstreren van de app WordPress. Ik ben benieuwd wie durft zelf stappen in die richting te ondernemen…

Strategie.

Onze eerste bijeenkomst liet me achter met een dubbel gevoel. Aan de ene kant zagen we een grote groep collega’s bijzonder trots op de door hen gemaakte presentaties over henzelf en wat hen in het onderwijs inspireert. Tegelijkertijd was er ook een groepje dat zich heel rustig hield en dat aan het eind van de avond wat verdwaasd leek te vertrekken. Mij bekroop de vraag of het wel goed zou komen.

Het gevoel dat we de collega’s toch meer hadden moeten laten “werken” prevaleerde aan het eind van de avond. Kort overleg tussen de rector, Marieke en mij deed ons besluiten vrij snel in de week erna in elk geval het “huiswerk” op papier aan te leveren.

In de afgelopen week werd duidelijk dat diverse collega’s echt meer behoefte hadden aan directe persoonlijke hulp. Paul maakt met zijn roostermaker een combinatie tussen twee verder in ICT ingevoerde collega’s en mij en de betrokken leraren en roosterde in de week een lesuur overleg in. Dat werd door vrijwel elke collega omarmd.

Nu was het zaak de opdracht duidelijk te formuleren. Ik besloot de suggestie van Marieke, om een mindmap te laten maken met popplet over te nemen maar deze uit te breiden met een keuze uit nog twee andere mogelijkheden, aantekeningen laten maken en delen middels evernote en vocabulaire leren middels Wrts.

Alles lijkt nu klaar om docenten aan het werk te krijgen: de opdracht, de hulp voor de opdracht, de deadline.

Ik zie uit naar de eerste bijeenkomst met de groep. Vooral omdat ik in deze groep kan oefenen wat Fred Korthagen en Bob Koster me geleerd hebben af gelopen donderdag. Voor mij dus ook leren… Met het Vesit model… zie onder meer deze tekst